RITE czyli Rapid Iterative Testing and Evaluation (Szybkie Iteracyjne Testowanie i Ewaluacja), to metodyka badania użyteczności prototypów stworzona przez Michaela Medlocka w laboratoriach Microsoftu. Sam sposób prowadzenia testów z udziałem użytkowników jest standardowy, specyfika tej metody polega na natychmiastowym wykorzystywaniu zebranych od osób badanych informacji do optymalizacji projektu.

Tradycyjnie proces badawczy przebiega w kolejności: badanie wszystkich użytkowników -> analiza wyników -> wprowadzenie poprawek do projektu, natomiast w metodyce RITE po sesji badawczej z każdym użytkownikiem odnalezione usterki w projekcie są od razu poprawiane i badanie z następną osobą jest już prowadzone na projekcie zmodyfikowanym.

Problemy wykryte w czasie każdej sesji z użytkownikiem powinny zostać zaklasyfikowane do jednej z czterech grup:

  1. Problemy mające oczywiste przyczyny i oczywiste rozwiązania do natychmiastowego wprowadzenia (np. zmiana tekstów w menu).
  2. Problemy mające oczywiste przyczyny i oczywiste rozwiązania, których nie można szybko zaimplementować do czasu rozpoczęcia następnego testu (nowe funkcjonalności lub poważne zmiany istniejących funkcjonalności).
  3. Problemy, które nie mają oczywistych przyczyn, a więc brak też dla nich oczywistych rozwiązań.
  4. Problemy, które mogły zostać wywołane przez czynniki nie związane z testowanym projektem (np. skrypt testu, wpływ badacza).

Poprawki rozwiązujące problemy z grupy 1 powinny zostać wprowadzone natychmiast i przetestowane z następną osobą badaną. Nad rozwiązaniem problemów z grupy 2 należy rozpocząć prace - usprawnienia będą podlegać testom, gdy tylko uda się je wprowadzić do prototypu. Na temat problemów z grup 3 i 4 należy zebrać więcej danych. Dalsze badania powinny pozwolić na zaklasyfikowanie tych problemów do grupy 1 lub 2 albo wykazać, że ich wystąpienie nie wynikało z błędów w projekcie.

Jeśli zmiany będą szły w dobrym kierunku kolejni badani użytkownicy powinni mieć do czynienia z coraz doskonalszą wersją produktu. Badani z końca listy - niemal bezbłędną. Poniżej rozkład wyników z przykładowego badania RITE dla gry Age of Empires II:

RITE, co ciekawe, zostało oryginalnie opracowane w Microsoft z myślą o badaniu użyteczności interfejsów gier, ale powinno się dobrze sprawdzać także przy testowaniu prototypów serwisów i aplikacji webowych. Facebook poszukując kandydatów na stanowisko User Experience Researchera wymaga m.in. doświadczenia w metodyce RITE.

Sam do tej pory nie korzystałem z tej metody, ale jestem zwolennikiem praktycznego, jakościowego podejścia do badań użyteczności i integracji testów z procesem projektowania, więc taka metodologiczna herezja 😉 wydaje mi się interesująca. Zdarzało mi się wprowadzać poprawki do testowanego prototypu w przerwie badań, jednak było to sporadyczne, a same zmiany niewielkie.

Podczas testów usability, które prowadziłem badaliśmy przeważnie 6-7 osób w ciągu dnia (więcej fizycznie nie sposób). Można jednak spróbować innego modelu - zmniejszyć liczbę osób badanych do 2-4 w jednym dniu pracy, a pozostały czas przeznaczyć na prace projektowe i poprawki między sesjami testów. Prowadzenie badania zostanie rozłożone na więcej dni, ale z uwagi na pominięcie w późniejszym czasie oddzielnej fazy analitycznej i etapu przygotowania tradycyjnego raportu z rekomendacjami, cały proces powinien potrwać krócej niż w przypadku standardowej procedury.

Metodyka RITE ma swoje ograniczenia - nadaje się tylko do testowania dość prostych makiet, które pozwalają na szybkie wprowadzanie zmian. Nie jest to technika zorientowana na dokładny pomiar użyteczności, ale wspomagająca projektowanie. Konieczne jest jednoznaczne określenie kryteriów sukcesu i zdefiniowanie błędów, aby możliwe było natychmiastowe podsumowanie wyników. RITE wymaga od projektanta podejścia praktycznego i nastawienia na szybkie rozwiązywanie problemów oraz dużego doświadczenia w interpretowaniu rezultatów badań. Myślę jednak, że zastosowanie tej metody jest w stanie przynieść ciekawe efekty. Może ktoś z czytelników próbował prowadzić badania w podobny sposób?

Rapid Iterative Testing and Evaluation - prezentacja Microsoft:

Michael C. Medlock - Using the RITE method to improve products; a definition and a case study (plik DOC)

Uaktualnienie - 17.01.2008:

Zadałem kilka pytań na temat RITE Michaelowi Medlockowi. Michael napisał mi, że nie czuje się wcale wynalazcą tej metodyki, najwyżej kimś kto jako pierwszy opisał i nazwał "coś co dobrzy inżynierowie użyteczności robili od bardzo dawna. Na przykład, ludzie w Apple wykorzystywali proces RITE przy tworzeniu swojego pierwszego OS."

I jeszcze (nie chce mi się dalej tłumaczyć 😉 ):

"Of the things I can verify within my own company (Microsoft) it’s been used in: games, windows OS, web (tons here), mobile phone OS, mapping software, IM clients, databases, tablet, internal tool development and photography applications. (...) It’s tailor made for the web 🙂 It’s used so often in our web spaces around MS that we’ve just stopped thinking about it or documenting it. I have heard from others outside the company that they have used it in very wide ranging ways."

Najpełniejszą dokumentację metodyki RITE można znaleźć w jednym z rozdziałów książki: Bias, R. G., & Mayhew, D. J. (2005). Cost-justifying usability: An update for the Internet age. 2nd ed. San Francisco