"TP S.A. stworzyła specjalny interfejs użytkownika bardziej zrozumiały dla użytkowników posługujących się tym pismem."