investor-chart

Na blogu Scamp przeczytałem ciekawy wpis, który dał mi trochę do myślenia.

Większość briefów, które pojawiają się w różnej maści agencjach, zaczyna się od zarysowania backgroundu: wielu różnych detali i uwarunkowań, z których wyprowadzona jest myśl przewodnia i wstępna propozycja rozwiązania. Bo w taki sposób myślą stratedzy i generalnie analityczne typy.

Ale zdaniem autora Scampa "kreatywni" czytają briefy dokładnie na odwrót: zaczynając od propozycji dla konsumenta, intuicyjnie ją oceniając, następnie dopiero zagłębiając się w detale, które do tej propozycji doprowadziły. To finalna propozycja dla odbiorcy przede wszystkim ich interesuje, bo to, co mają stworzyć, to właśnie końcowe rozwiązanie.

Oczywiście tak samo jest z projektantami: pierwszą myślą jest próba intuicyjnego spojrzenia na propozycję z punktu widzenia użytkownika, pierwsze wyobrażenie sobie feelingu, experience-u, wstępnego rozwiązania, a dopiero potem wejście w detale, które tę wizję mogą zmienić (i raczej na pewno zmienią). Intuicja w ogóle jest ważna, bo kiedy tworzymy coś nowego, zwyczajnie nie ma na 100% pewnych danych, na których można się oprzeć.

Przypadkiem podobne spojrzenie na projekty (choćby z braku czasu) mają biznesowi "executives": najpierw wizja, potem szczegóły. Czy w związku z tym większość prezentacji dla klientów, które zaczynają się od przedstawienia drogi dojścia do rozwiązania, a samo rozwiązanie prezentowane jest dopiero na końcu, nie jest zupełnie na opak?

Autor Scampa pisze o teście osobowości Myers-Briggs - w skrócie jest to test w wyniku, którego otrzymujemy rezultat w postaci 4 literek, jedna dla 4 wymiarów:

  • Extraversion (E) / Introversion (I)
  • Sensing (S) / iNtuition (N)
  • Thinking (T) / Feeling (F)
  • Judging (J) / Perceiving (P)

Wyniki mogą być różne, ale w przypadku "kreatywnych" w prawie 100% przypadków pojawia się literka "N".

"Sensing" people gather evidence before reaching a conclusion. Whereas Intuitive people come up with an answer first, and then look for evidence to back it up.

When I did the Myers-Briggs, as part of some Creative Director training course a few years ago, the results were quite interesting. Some of the CD's were Extrovert, some Introvert. Some were "T" (Thinking) and some were "F" (Feeling). But every single one of us was "N" (Intuitive).

The tester wasn't surprised at all. She mentioned that she had now run the Myers-Briggs on 500 Creatives, and 499 of them were Intuitive rather than Sensing.

No więc zrobiłem ten test i literka "N" tam była.

I Ty możesz też - wypełnij test i wpisz swój wynik w komentarzu!

Do poczytania:

Myers-Briggs Personality Types of Designers