IDEO to jedna z największych i najważniejszych amerykańskich firm designersko-konsultingowych. Zaczynając od wzornictwa przemysłowego i projektowania interakcji (jednym z założycieli był Bill Modgidge) IDEO rozszerzyło swoje usługi o doradztwo biznesowo-strategiczne wchodząc w kompetencje firm konsultingowych takich jak McKinsey.

To co odróżnia IDEO to podejście polegające na zastosowaniu tych samych narzędzi, które służą do projektowania produktów, jak obserwacja użytkowników, analiza kontekstu użycia, prototypowanie i proces iteracyjny, do tworzenia strategii biznesowej i marketingowej. W jaki sposób myślenie projektowe (design thinking) może pomóc strategii?

Typowe narzędzia służące strategom czyli arkusze Excela i slajdy PowerPointa nie sprzyjają kreatywności i dobrej komunikacji. (Jak wiadomo PowerPoint to zło 😉 - serio, był odpowiedzialny za katastrofę promu kosmicznego Columbia i jego używanie zostało zakazane w NASA.) Nie można dobrze przemyśleć projektu jeśli cała jego wizja zawiera się w krótkich hasłach bulletpointów. Slajdy PowerPointa są nudne, a słowa mogą być różnie rozumiane. W ten sposób sformułowana i przedstawiona strategia jest uwięziona w abstrakcjach, niejasna, trudno ją doprecyzować i ocenić.

Według IDEO znacznie lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie strategicznych prototypów. Taki prototyp nie jest właściwym projektem, ale służy jedynie przedstawieniu wizji w sposób bardziej angażujący emocje i przemawiający do wyobraźni (built to think). Umysł ludzki potrzebuje konfrontacji z jakimś realnym obiektem lub opowieścią, żeby rozwinąć pomysł i ocenić jego mocne oraz słabe strony, poczuć jak to naprawę działa. Prototyp może być makietą produktu albo mieć formę filmu czy komiksu, który przedstawia korzystanie z usługi w formie narracji. Przykładem takiego prototypu jest prezentacja konceptu internetowej przeglądarki przyszłości Aurora przygotowana przez Adaptive Path, kolejną firmę łączącą projektowanie z doradztwem strategicznym.

W swoim artykule "Strategy by Design" szef IDEO Tim Brown przedstawia elementy tworzenia strategii. Na początku: hit the streets. Proces tworzenia strategii powinien być "human-centered". Aby zgromadzić ciekawe insighty warto spędzić trochę czasu w towarzystwie konsumentów i poobserwować jak wyglądają ich zachowania, osobiście przetestować produkty oraz usługi, poznać user experience, na którym często może być oparta cała strategia.

Następnym krokiem jest prototypowanie:

Myślenie projektowe (design thinking) jest z natury procesem prototypowania. Kiedy trafisz na obiecujący pomysł, budujesz to. Prototyp to zwykle rysunek, model albo film opisujący produkt, system lub usługę. Budujemy te modele bardzo szybko, są surowe i mało eleganckie, ale działają. Celem nie jest stworzenie aproksymacji gotowego produktu czy procesu, celem jest zebranie feedbacku, który pomoże nam w rozwiązaniu problemu. W pewnym sensie budujemy, żeby myśleć.

Kiedy zaczynasz szybko prototypować (rapidly prototype), zaczynasz też budować samą strategię. I robisz tak na samym początku cyklu innowacji. To pozwala ci na uwolnienie najcenniejszych rzeczy w twojej organizacji: ludzkiej intuicji. Gdy usiądziesz ze swoim teamem doświadczonych pracowników i pokażesz im prototypy produktów i usług, które chcesz wdrożyć w ciągu dwóch lat, dowiesz się czy mają intuicyjne przeczucie, że zmierzasz w dobrym kierunku. To proces oświecających prób i błędów: obserwuj świat, rozpoznawaj wzorce i zachowania, generuj pomysły, zbieraj feedback, powtarzaj proces i ulepszaj projekt dopóki nie będziesz gotowy wprowadzić rzeczy na rynek.

Prototyp opowiada historię. Prototypowanie jest jednocześnie procesem ewaluacji - generuje feedback, co pozwala ci na wprowadzane poprawek w locie - i jest procesem opowiadania historii.  To sposób na wizualne i doświadczalne przedstawienie strategii. - Tim Brown, CEO IDEO

Do poczytania: