Andrew Wilson z Microsoft Research stworzył oprogramowanie  pozwalające na zaawansowane sterowanie komputerem za pomocą gestów dłoni z wykorzystaniem najzwyklejszej taniej kamerki internetowej. Robi wrażenie!