Szkoła Główna Handlowa i Instytut Wzornictwa Przemysłowego uruchomiły nowy kierunku studiów podyplomowych - Service Design Management - zarządzanie projektowaniem usług.

Jak podaje IWP: "Celem studiów będzie wykształcenie specjalistów z zakresu zarządzania procesem wdrażania i wprowadzania z sukcesem na rynek nowych usług (w tym e-usług) przez przedsiębiorstwa i podmioty publiczne."

Więcej informacji można znaleźć na stronach IWP. Bardzo się cieszę, że pojawia się możliwość kształcenia w tym kierunku. Czekam na ogłoszenie nazwisk i biogramów prowadzących, bo moim zdaniem w przypadku takich studiów teoria ma znikome znaczenie - kluczowa jest możliwość zdobycia konkretnej wiedzy od praktyków z dużym doświadczeniem.