Raymond Loewy

Każdy innowacyjny projekt napotyka na tę przeszkodę - nowe rozwiązanie może być lepsze, ale nie jest "intuicyjne" dla użytkowników i klientów, bo odbiega od znanego im standardu.

Raymond Loewy, nazywany "ojcem wzornictwa przemysłowego", sformułował zasadę MAYA: Most Advanced, Yet Acceptable - aby projekt odniósł sukces powinien być jak najbardziej nowoczesny, ale w granicach akceptowalności przez użytkowników. Projektant musi znaleźć równowagę pomiędzy, tym co znajome (bezpieczne i niewymagające), a tym co nowe (ciekawe i zaskakujące).

Jak pisał Loewy:

"Gusta odbiorców niekoniecznie są gotowe do zaakceptowania najlepszych rozwiązań dla ich potrzeb, jeśli rozwiązania za bardzo odbiegają od tego, do czego zostali przyzwyczajeni jako do normy."

["The adult public’s taste is not necessarily ready to accept the logical solutions to their requirements if the solution implies too vast a departure from what they have been conditioned into accepting as the norm."]

- Loewy, R., "Never leave well enough alone", New York, Simon and Schuster, 1951.

Najbardziej innowacyjne pomysły często nie mogą się przebić z powodu braku zrozumienia, z drugiej strony produkty, w których brakuje czegoś naprawdę nowego są mało ekscytujące (nawet tak dopracowane jak iPhone 5).

Ten problem jest stary jak świat 😉