Bardzo często jestem pytany o to, jakie książki związane z UX mogę polecić. Więc oto i jest: moja lista. Cześć pozycji pewnie pominąłem przez zapomnienie, część pominąłem celowo, pewnie warto by było tę listę, co jakiś czas odświeżać, co postaram się robić. (Zawsze też możesz mnie śledzić w serwisie Goodreads.)

Na początek

Projektowanie interakcji/UX

Product Design i Product Management

Service Design i okolice

Tzw. "case-y"

Design ogólnie - takie różne

Projektowanie interfejsów urządzeń

Badania

Psychologia

Reklama

Fikcja dla inspiracji 🙂